Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit:

1) Hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího

2) Platbou z účtu na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Státním institucím a organizacím lze po předchozí dohodě poskytnout splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny dle dohody.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České republice bude účtován kupujícímu poplatek 130,- Kč včetně DPH jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.